Yenilik Partisi
#

Yenilik Partisi “Parti Sözcüsü” Doç.Dr. Kemal ÇİFTÇİ’nin “Afyon Valisi’nin Belediye Başkanı’nı İfadeye Çağırması” Hakkındaki Açıklaması.

06-06-2024

Basında yer alan haberlerden;


- Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi ile Belediye’nin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığını; ancak, kendisine ruhsat verilmediğini iddia ederek Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu KÖKSAL hakkında Afyonkarahisar Valiliği’ne şikayette bulunduğu;

- Vali Doç.Dr.Kübra Güran YİYİTBAŞI’nın 24.05.2024 tarihinde araştırma yapmak üzere Vali Yardımcısı Fatih TOPUZ’u görevlendirdiği;

- Sayın TOPUZ’un Belediye Başkanı’nın en geç 06.06.2024 tarihine kadar yazılı ifadesini göndermesini istediği anlaşılmaktadır.


Konuya ilişkin olarak Sayın Burcu Köksal, söz konusu şahsın belediyeye herhangi bir ruhsat müracatı olmadığını, Belediye’ye yabancı uyruklu değil sadece bir Türk vatandaşının ruhsat için başvuruda bulunduğunu, aykırılık nedeniyle bu kişiye ruhsat verilmediğini açıklamıştır. Sayın Köksal’ın ifadesinin istenmesine gerekçe gösterilen Irak uyruklu Moussa G'nin,Belediye’ye herhangi bir resmi ruhsat müracatının bulunmadığı da anlaşılmaktadır.


Anayasamızın 11. maddesine göre; Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.Yine; 4483 sayılı belediye başkanlarını da kapsayan Kanun’da, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine yapılacak işlemler ve soruşturma izni vermeye yetkili merciiler düzenlenmiştir.


Bu bağlamda; Afyonkarahisar Valisi’nin, Irak uyruklu bir kişinin müracaatına dair resmi herhangi bir bilgi ve belge sunmaksızın yapmış olduğu şikayet üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı hakkında araştırma yapmak üzere bir Vali yardımcısını görevlendirmesi ve Belediye Başkanı’nın ifadesinin istenmesi açık bir şekilde hukuğa aykırıdır. Bir Vali’nin bir sığıntının resmi belge ile desteklenmeyen şikayetini gerekçe gösterip Belediye Başkanı’ndan ifade talebinde bulunması son derece yakışıksız ve kabul edilemez bir durumdur; bunu kınıyoruz.


Sayın Vali, Belediye başkanını bu şekilde madara edemez ve etmemelidir. CHP’nin geçici Genel Başkanı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tepkisinden korkuyor olsa gerek, bu durum karşısında Sayın Köksal’ın yanında olduğuna dair bir açıklama yapmamış olması dikkatimizi çekmiştir.


Yenilik Partisi olarak Sayın Köksal’ın yanındayız ve Afyonkarahisar’daki halkımızın kaygılarını ve mevzuatı gözeterek yapmış olduğu uygulamalarını destekliyoruz.


Kamuoyuna saygıyla duyururuz.Yenilik Partisi Parti Sözcüsü

Doç.Dr. Kemal ÇİFTÇİ